منو
بستن

بایگانی: دانلود مقررات و قوانین - شرکت رایزن

دانلود فهرست بها

دانلود فهرست بها

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
دانلود فهرست بها در اختیار داشتن فهرست بها و اشراف به مطالب آن از این جهت ضروری است که پايه انجام معامله در اجراي طرح‌هاي عمراني قيمت‌هايي است كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قالب فهرست بها‌ سالانه تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود و مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومي مبناي تهيه برآورد ...
ادامه...