تنظیم قراردادها

تدوین استراتژی فروش ثبت رایزن

تدوین استراتژی فروش ثبت رایزن


مشاوره و تنظیم انواع قرارداد در رایزن

قرارداد مهم ترین و اولین قدم برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است.
شما می توانید با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار و کسب های خود، از مزایای آن بهره مند شوید. بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست. منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که از ابتدا بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری توسط وکیل متخصص، طراحی و تنظیم شده است. وکیل امور قراردادها توانایی پیش بینی موارد اختلاف انگیز و شناسایی نقطه کورهای حقوقی رابطه کاری و تجاری دو طرف را دارد و راه حل حقوقی مناسب آن را در قرارداد پیش بینی می کند.

مزایای تنظیم قرارداد محکم حقوقی

پیشگیری از دعاوی و اختلافات

کاهش ریسک ها و هزینه ها و خسارات

افزایش بهره وری و ایفای تعهدات

بازدارندگی از تخلفات طرف مقابل

امنیت حقوقی

برای سفارش یک قرارداد محکم حقوقی باید چه اقدامی کرد؟

جهت سفارش می بایست در اولین قدم اطلاعات خود و جزئیات کار را برای ما ارسال کنید، سپس ما بر اساس این اطلاعات پیش نویس اولیه قرارداد را خدمت شما ارائه می دهیم و پس از بررسی توسط شما اصلاحات نهایی انجام خواهد شد.

تعرفه تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد یعنی وکیل متخصص و مجرب بر اساس اطلاعات و شرایط خاص هر موضوع، قرارداد متناسب و مخصوص به آن را طراحی و تنظیم می کند و اصلاحات بعدی آن را نیز متعهد است.

مشاوره تنظیم قرارداد

تنظیم بسیاری از قراردادها از جنبه حقوقی نیازمند توجه به برخی الزمات است. مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد به افراد کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن این الزمات بتوانند از ریسک های احتمالی جلوگیری کنند.

مشاوره تنظیم قرارداد در چه زمینه‌هایی به شما کمک می‌کند؟

قرارداد یکی از اسناد حقوقی معتبر بوده که در بسیاری از دادوستدهای مالی و غیرمالی اشخاص کاربرد دارد. امضای یک سند کاغذی که می‌تواند بر زندگی ما تاثیرات مثبت یا منفی غیرقابل تصوری داشته باشد. به همین دلیل نیاز است قبل از امضای هر قرارداد، به طور کامل در مورد عواقب و تبعات آن آشنا شویم. بسیاری از افراد و شرکت‌ها قبل از تنظیم با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت می‌کنند. قراردادها انواع مختلفی دارند. مشاوره حقوقی قرارداد می‌تواند در زمینه‌های مختلف به شما کمک کند از جمله:

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد استخدام

قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

قرارداد کارگری و کارفرمایی

قرارداد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه

هر نوع قرارداد مشارکت کاری بین دو یا چند نفر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

با ما تماس بگیرید