ثبت مؤسسات (غیرتجاری)

ثبت مؤسسات (غیرتجاری)

ثبت رایزن | تهران | اصفهان | کردستان | همدان برند اختراع تاسیس شرکت تغییرات شرکت اخذ رتبه ثبت طرح صنعتی اخذ ایزو و استاندارد مجوز تولید پرواه کسب


مؤسسه های غیر تجاری برای اهداف مشخص و در شرایط خاصی به ثبت می رسند. همان طور که از نام مؤسسه غیر تجاری میتوان برداشت کرد، امور تجاری در این مؤسسه ها امکان پذیر نخواهد بود. بدین معنی که در موضوع فعالیت مؤسسه مانند ثبت مؤسسه زیبایی ، نمی توان فعالیت هایی مانند واردات، صادرات و.. را آورد و فقط میشود به امور غیرتجاری پرداخت.

اگر برایتان سوال است که چگونه می توان فعالیت های تجاری و غیر تجاری را در کنار هم داشت پاسخ این است که باید برای ثبت شرکت اقدام کنید. این کار هم با مراجعه به کارشناسان مربوه در ثبت رایزن امکان پذیر است.

مؤسسه غیر تجاری چیست؟

برای مؤسسه غیر تجاری بر اساس آئین نامه 1337 می توان گفت که این مؤسسات با اهدافی غیر تجاری به وجود می آیند. انجام فعالیت هایی مانند فعالیت های هنری، خدماتی، خیریه و هر کاری که غیر تجاری باشد در قالب موسسه غیر تجاری مقدور است. این که موسسان هدفی مبنی بر کسب سود هم دارند یا خیر، تفاوتی ندارد.

مؤسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)مؤسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد:

اینگونه مؤسسات اصطلاحاً مؤسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند. مؤسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از مؤسسات غیر انتفاعی دانست.

ب)مؤسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد:

مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه غیر تجاری:

-دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه که به صورت چاپی است

-تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه

-تنظیم صورتجلسه مجمع مؤسسین حداقل در 2 نسخه

-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء

-اخذ مجوز در خصوص موضوع مؤسسه

لازم به ذکر است:

1.حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.

2.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.

3.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است، مؤسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

اگر مایل به ثبت مؤسسه خود هستید با کارشناسان ما در ثبت رایزن در ارتباط باشید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با ما تماس بگیرید