کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ثبت رایزن

کارت بازرگانی ثبت رایزن


عضویت | صدور | تمدید

کارت بازرگانی بر اساس قوانین گمرکی کشور، مجوزی هست که به دارنده اش اعم از شخص حقوقی و حقیقی، اجازه تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا را به صورت قانونی میدهد.

ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز از جمله اموری هستند که دارنده کارت بازرگانی میتواند بدون مشکل آن را انجام دهد. بر اساس قانون، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نمیباشد و بازرگانانی می توانند مشغول به ورود و صدور کالا باشند که کارت بازرگانی خود را دریافت کرده اند.

کارت بازرگانی همچنین برای کسانی که میخواهند برند خود را به صورت لاتین و غیر فارسی ثبت کنند الزامی میباشد.

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد که شرایط آن به شرح ذیل میباشد.

اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.

-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.

-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

•اشخاص حقیقی:

-داشتن حداقل 21 سال تمام

-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی/ ارائه مدارک دانشگاهی / داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی

-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی

-نداشتن محکومیت موثر کیفری

-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه

-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

مراحل صدر کارت بازرگانی

برای اخذ کارت بازرگانی با کارشناسان ما در ثبت رایزن در ارتباط باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

با ما تماس بگیرید