همکاری در تولید و فروش ثبت رایزن

همکاری در تولید و فروش ثبت رایزن


اخذ | خرید و فروش

شرکت ها برای اینکه بخواهند با مراکز دولتی و  یا حقوقی قرار داد ببندند باید دارای گرید باشند و هر چقدر این گرید بالاتر باشد تمایل مراکز دولتی و خصوصی برای بستن قرار داد با آن شرکت ها بیشتر است زیرا بالا بودن رتبه نشان میدهد که آن شرکت از لحاظ مالی و فنی مناسب تر است پس هر چه گرید شرکت ها بالاتر باشد شانس برنده شدن آنها در مناقصات بیشتر می شود .

انواع گریدبندی شرکت ها:

– گرید بندی پیمانکاری

– گرید بندی مشاوران

– گرید بندی اندوه سازان

– گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی EPC

– گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی انفورماتیک

رتبه بندی شرکت ها با هم فرق می کند مثلا برای شرکت های پیمان کاری این رتبه بندی از 1تا 5 است اما شرکت های مشاوره ای از 1 تا 3 هستند .

شرایط عمومی گرید بندی:

-شرکت باید ثبت شده باشد.
-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های لازم عمل نماید.
-عدم سوء پیشینه حرفه‌ای شرکت یکی از الزامات برای گرید بندی می‎‎باشد. به این معنا که شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد.
-مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
-سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره بر اساس جداول 1-7 آیین نامه الزامی است.
-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآرو فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می‎‎گردد.

بر اساس آیین نامه، پارامترهایی برای گرید بندی تعیین شده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی‎ با توجه به این پارامترها و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را مشخص می‎‎کند. اگر شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز شود، گواهی رتبه آن صادر می‌ گردد.

مدارک عمومی مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 1 الی 4 پیمانکاری:

-کپی برابر اصل مدارک شرکت شامل:

الف) کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

ب) کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

-کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:

الف) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

ب) گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

-تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصاحساب بیمه برای کارهای تمام شده.

-کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

-تصاویر کلیه موافقتنامه ها

-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه

-دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.

-اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک  مورد نیاز جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری:

1-مدارک اصلی شرکت شامل:

الف) ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات

ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

– ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

-کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

-کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

مهندس و مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک ذیل را فراهم نمایند:

-نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

-گواهی کار  مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر درخواست و ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

-سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه

-کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

شما عزیزان میتوانید برای اخذ گرید خود با کارشناسان ما در ثبت رایزن در ارتباط باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!