وبلاگ

مشاوره در برندسازی تجاری ثبت رایزن

تغییر در بندهای اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن

شرکت های تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شوند. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید