ای نماد

تنظیم قراردادهای حقوقی ثبت رایزن

اخذ مجوز کسب و کار

هر کسب و کاری برای شروع نیاز به دریافت تاییدیه های لازم از سازمان های ذی ربط دارد که به این تاییدیه ها مجوز گفته می شود. برای مثال برای کسب و کار های خانگی باید از طریق سازمان جهاد کشاورزی و بخش مشاغل خانگی مجوز های لازم را دریافت کنید. بعضی از مجوز ها به صورت عمومی برای تمام کسب وکار ها لازم هستند به عنوان نمونه تمام کسب وکار های تولیدی به صورت صنعتی باید دارای پروانه بهره برداری باشند. ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید