کارفرما

سامانه تامین اجتماعی ثبت رایزن

بیمه تأمین اجتماعی

براساس قوانین تامین اجتماعی هر کارفرمایی موظف به رد کردن لیست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خود می باشد. فرآیند رد کردن لیست بیمه تأمین اجتماعی دارای نکات مهمی می باشد که لازم است هر کارفرمایی اطلاعات کافی از آن‌ داشته باشد. در این مقاله به طور مفصل به این موضوع میپردازیم. ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید