همکاری در تولید و فروش ثبت رایزن

گرید و رتبه بندی

شرکت ها برای اینکه بخواهند با مراکز دولتی و یا حقوقی قرار داد ببندند باید دارای گرید باشند و هر چقدر این گرید بالاتر باشد تمایل مراکز دولتی و خصوصی برای بستن قرار داد با آن شرکت ها بیشتر است زیرا بالا بودن رتبه نشان میدهد که آن شرکت از لحاظ مالی و فنی مناسب تر است پس هر چه گرید شرکت ها بالاتر باشد شانس برنده شدن آنها در مناقصات بیشتر می شود . ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید