تاسیس شرکت

مشاوره مدیریت ثبت رایزن

تأسیس شرکت

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک ، سهامدار و مؤسس دارای هدف مشترک تشکیل می شود و از زمانی قانوناً فعالیت دارد که به ثبت رسیده باشد.شرکت به هفت نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. ... ادامه مطلب
با ما تماس بگیرید